header

Základná prípravka

Skupina detí vo veku 6-10 rokov tvorí tzv. základnú prípravku. Tréningy majú všeobecný a všestranný charakter,
zameriavame sa na rozvoj kondičných a koordinačných schopností v senzitívnom období.
Začíname tréningami detskej atletiky v kombinácii s plaveckými tréningami.
Na tréningoch detskej atletiky sa deti učia základy techniky behu a atletických disciplín
(beh, skok a hod) hravými, súťažnými a opakovacími metódami.
Cieľom plaveckých tréningov je osvojiť si všetky základné plavecké zručnosti
a následne základy techniky plaveckých spôsobov znak, kraul a prsia.

Deti, ktoré radi súťažia sa zúčastňujú pretekov v rámci projektu Detská atletika
a môžu skúšať aj svoje prvé triatlony, akvatlony a duatlony pod záštitou Slovenskej triatlonovej únie
alebo atletické preteky pod záštitou Slovenského atletického zväzu.

Počas sviatkov a školských prázdnin tréningy neprebiehajú.

zakladnaPripravka zakladnaPripravka zakladnaPripravka zakladnaPripravka

ŠK TRIATLON PEZINOK

logo
Kontaktná osoba
Mgr. Silvia Švecová - predseda klubu
+421 949 707 701
triatlonpezinok@gmail.com
Muškátová 6
902 01 Pezinok
IČO 42355869
IBAN SK15 1100 0000 0029 2290 7054