header

Športová prípravka

Skupina detí vo veku 9-12 rokov, ktoré sa pravidelne zúčastňujú tréningového procesu s ambíciami pretekať.
Obsah tréningov tvorí plávanie, atletika, cyklistika a špeciálne triatlonové tréningy.
Deti sa zúčastňujú pretekov v rámci projektu Detská atletika a
skúšajú aj svoje prvé triatlony, akvatlony alebo duatlony pod záštitou
Slovenskej triatlonovej únie.
Súťažia v kategórii žiaci - nádeje A a B v triatlone, v atletike v kategórii najmladší žiaci.
Počas sviatkov a školských prázdnin tréningy zvyčajne neprebiehajú.

sportovaPripravka sportovaPripravka sportovaPripravka sportovaPripravka