header

Rekreačné skupiny

REKREAČNÉ SKUPINY tvoria početnú členskú základňu. Sú to deti a dospelí, rekreační športovci,
ktorých cieľom je naučiť sa technicky správne plávať, behať, upevniť svoje zdravie
a zlepšiť kondíciu bez ambícii robiť výkonnostný šport.
Rekreační športovci sú zaradení do tréningových skupín plávania a/alebo atletiky podľa veku
a úrovne technickej a kondičnej spôsobilosti.
Môžu sa taktiež zúčastňovať triatlonových aj atletických pretekov.

Počas sviatkov a školských prázdnin tréningy neprebiehajú.