header

Venujte 2% z dane

Venujte 2% (resp. dobrovoľníci 3%) zo svojej zaplatenej dane z príjmov
v prospech Športového klubu TRIATLON PEZINOK

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov
v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom
(miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Potrebné údaje

Pri vypĺňaní tlačív si dajte pozor na správne vyplnenie IČO, ktoré sa zarovnáva sprava (prvé štyri políčka sú prázdne).

  1. Postup krokov pre zamestnancov
    Do 15.2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, resp. 3% ak ste dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2024 doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
    Tu si môžete stiahnuť predvyplnené TLAČIVO VYHLÁSENIE
    Presný postup krokov pre zamestnancov nájdete tu.V minulom roku sme získané 2% použili na prenájom športovísk, športové sústredenia,
nákup športových pomôcok a zabezpečenie klubových akcí.Všetkým veľmi ďakujeme za podporu!