header

Tréningy

ŠK TRIATLON PEZINOK organizuje tréningy pre deti vo veku od 6 rokov až po mládežnícke kategórie a dospelých.
Tréningový proces je prispôsobený pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie.


ZÁKLADNÚ PRÍPRAVKU tvoria deti vo veku 6-10 rokov, u ktorých majú tréningy všeobecný a všestranný charakter. Na tréningoch detskej atletiky sa deti hravými, súťažnými a opakovacími tréningovými metódami učia základy techniky atletických disciplín (beh, skok, hod). Obsah plaveckých tréningov tvorí základné plávanie, cieľom je osvojenie si všetkých základných plaveckých zručností a základy plaveckých spôsobov znak a kraul. Deti sa zapájajú do projektu Slovenského atletického zväzu Detská atletika a môžu vyskúšať aj svoje možno prvé triatlonové, duatlonové alebo akvatlonové preteky.


ŠPORTOVÚ PRÍPRAVKU tvoria deti vo veku 9-12 rokov, u ktorých prevažujú ešte tréningy hravou a zábavnou formou.
Deti sa pravidelne zúčastňujú tréningov plávania, atletiky (správna technika behu, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, mobility a flexibility), cyklistiky a špeciálnych triatlonových tréningov. Zapájajú sa atletických pretekov pod záštitou Slovenského atletického zväzu a Detskej atletiky a skúšajú svoje prvé triatlonové preteky. Sú registrované v Slovenskej triatlonovej únii a Slovenskom atletickom zväze.


ŠPORTOVÁ SKUPINA trénuje podľa tréningového plánu pripraveného a vedeného športovými odborníkmi. Cieľom je pripraviť športovcov na triatlon a obdobné disciplíny na súťažnej úrovni. Jednotlivé tréningové jednotky na seba nadväzujú a navzájom sa dopĺňajú. Športovci sa zúčastňujú tréningov, sústredení a pretekov a sú registrovaní v Slovenskej triatlonovej únii a Slovenskom atletickom zväze.


REKREAČNÉ (KONDIČNÉ) SKUPINY združujú najpočetnejšiu členskú základňu. Sú to deti a dospelí, rekreační športovci s cieľom naučiť sa technicky správne plávať, behať, upevniť svoje zdravie, zlepšiť kondíciu a pod. bez ambícii robiť výkonnostný šport.

oKlube oKlube oKlube oKlube